Gerontology Wiki
Advertisement
Ine Tsugawa
Ine Tsugawa
Birth: 3 April 1875
Koyadaira, Tokushima, Japan
Death: 21 May 1986
Koyadaira, Tokushima, Japan
Age: 111 years, 48 days
Country: JapanJPN
Validated

Ine Tsugawa (3 April 1875 - 21 May 1986) was a Japanese supercentenarian whose age was validated by the Gerontology Research Group (GRG)

Biography

Ine Tsugawa was born in Koyadaira, Tokushima, Japan on 3 April 1875. Her oldest son, Shoichi, was aged 67 in 1986.

The Minister of Health and Welfare (MHLW) in Japan reported her as the oldest living person in Japan following the death of 120-year-old Shigechiyo Izumi on 21 February 1986. However, because Izumi's age is disputed, she is considered to have become the oldest living person in Japan on 10 February 1984, following the death of Momu Okuma.

Tsugawa died in Koyadaira, Tokushima, Japan on 21 May 1986 at the age of 111 years, 48 days.

References


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement