Gerontology Wiki
Advertisement
Kaku Yamanaka
Kaku Yamanaka
Kaku Yamanaka (GRG Gallery)
Birth: 11 December 1894
Aichi Prefecture, Japan
Death: 5 April 2008
Aichi Prefecture, Japan
Age: 113 years, 116 days
Country: JapanJPN
Validated

Kaku Yamanaka (山中 かく Yamanaka Kaku) (11 December 1894 – 5 April 2008) was a validated Japanese supercentenarian.[1] She died at the age of 113 years, 116 days. At the time of her death, Yamanaka was the sixth-oldest validated living person in the world, and the oldest person in Japan.[2] She lived her last years at a nursing home in Yatomi, Aichi Prefecture.[2][3]

According to officials at the nursing home, Yamanaka loved singing and dancing.[3] Following her death, the Health, Labor and Welfare Ministry of Japan reported that a 112-year-old woman from Okinawa Prefecture, was the nation's new oldest person.[4] This turned out to be Kama Chinen.

References


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement