Gerontology Wiki
Advertisement
Kiichi Fujiwara
Kiichi Fujiwara
Birth: 17 December 1880
Bungotakada, Oita, Japan
Death: 6 March 1990
Zushi, Kanagawa, Japan
Age: 109 years, 79 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Kiichi Fujiwara [Japanese: 藤原喜一] (17 December 1880 – 6 March 1990), also known as Chusui Fujiwara [Japanese: 藤原楚水], was a Japanese centenarian who was the oldest living man in Japan at the time of his death.

Biography

Kiichi Fujiwara was born in Bungotakada, Oita Prefecture, Japan on 17 December 1880. In his early years, he graduated from law school. From 1903 to 1945, he worked at a publishing company.

After World War II, Fujiwara taught Oriental Art and Chinese calligraphy at Tokyo Gakugei University and Yokohama National University. During his later years, he wrote numerous books on Chinese calligraphy and poetry.

Eventually, Fujiwara moved to a nursing home in Zushi, Kanagawa Prefecture. Following the death of 110-year-old Eiju Tsuru on 11 January 1990, he became the oldest living man in Japan.

Kiichi Fujiwara died in Zushi, Kanagawa Prefecture, Japan on 6 March 1990, at the age of 109 years, 79 days. He was succeeded as Japan's oldest man by Nisaburo Matsuyama.

References


Japan's Oldest Living Man Titleholders (VE)

Shozaburo Oda • Tokusaburo Hatsukade • Unknown • Ikumatsu Matsuura • Masakichi Kai • Goro Usuyama • Shizuo Jinjiang • Kokuzo Iwate • Eisaku Takada • Hisaharu Arai • Chojiro Goto • Yozotaro Yoshikawa • Masutaro Sato • Takataro Hiragushi • Mataichi Ono • Shotaro Tanaka • Rinzo Shimizu • Koji Onishi • Inasaku Abe • Mokotaru Osada • Eiju Tsuru • Kiichi Fujiwara • Nisaburo Matsuyama • Shimetaro Hara • Gihei Oka • Gengan Tonaki • Denzo Ishizaki • Sadayoshi Tanabe • Yukichi Chuganji • Kameni Nakamura • Minsho Ozawa • Totaro Murakami • Kohachi Shigetaka • Nijiro Tokuda • Tomoji Tanabe • Jiroemon Kimura • Jokichi Ikarashi • Sakari Momoi • Yasutaro Koide • Masamitsu Yoshida • Masazo NonakaChitetsu WatanabeIssaku TomoeShojiro ShiraiMotoi FukunishiMikizo Ueda

Advertisement