Gerontology Wiki
Advertisement
Matsu Yoshikuni
Matsu Yoshikuni
Birth: 10 February 1870
Japan
Death: 11 April 1979
Beppu, Oita, Japan
Age: 109 years, 60 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Matsu Yoshikuni [Japanese: 吉國マツ] (10 February 1870 – 11 April 1979) was a Japanese centenarian who was the oldest (known) living person and the oldest living woman in Japan at the time of her death.

Biography

Matsu Yoshikuni was born in Japan on 10 February 1870. She was a survivor of the Hiroshima bombing. She lived at a nursing home in Beppu from 1948 to 1979.

Following the death of 108-year-old Koume Kabira on 6 August 1977, Yoshikuni became the oldest living woman in Japan. Following the death of 108-year-old Masutaro Sato on 6 October 1978, she became the oldest (known) living person in Japan.

Matsu Yoshikuni died of old age in Beppu, Oita, Japan on 11 April 1979, at the age of 109 years, 60 days.

References


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement