Gerontology Wiki
Advertisement
Mie Ishiguro
Mie Ishiguro 1888-2001.jpg
Birth: 2 June 1888
Hokkaido, Japan
Death: 14 August 2001
Sapporo, Hokkaido, Japan
Age: 113 years, 73 days
Country: JapanJPN
Validated

Mie Ishiguro (2 June 1888 – 14 August 2001) was Japan's oldest person for just over two years (although she was thought to be Japan's second-oldest person at the time, due to the Kamato Hongo case not yet being debunked). She was also the oldest person ever from Hokkaido prefecture, before her record later was surpassed by Hatsue Ono and Masazo Nonaka (however, Nonaka is the oldest person ever born in that prefecture).

Ishiguro was a hairdresser in the city of Yubari. She spent the last 11 years of her life hospitalized after a leg injury. She died of pneumonia at the age of 113 years, 73 days.[1]

References


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane Tanaka


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane Tanaka

Advertisement