Gerontology Wiki
Advertisement
Mikizo Ueda
Mikizo Ueda
Ueda at the age of 109
Birth: 11 May 1910
Kyoto City, Kyoto, Japan
Age: 111 years, 254 days
Country: JapanJPN
Unvalidated

Mikizo Ueda [Japanese: 上田幹藏] (born 11 May 1910) is a Japanese supercentenarian whose age is currently unvalidated by the Gerontology Research Group (GRG).

Biography

Mikizo Ueda was born in Kyoto City, Kyoto Prefecture, Japan on 11 May 1910. He was the only son of a textile worker.

Ueda worked for the Wakayama Prefectural Office. He served in the Japanese navy during the World War II. He also witnessed Hiroshima bombing.

In September 2017, Ueda was reported as the oldest living man in Nara Prefecture. On 22 August 2020, he became the oldest living man in Japan, following the death of Motoi Fukunishi.

On 17 April 2021, he surpassed the age of Tessaku Tominaga, and became the oldest man to have ever lived in Nara Prefecture.

Mikiro Ueda currently lives in Nara City, Nara Prefecture, Japan, at the age of 111 years, 254 days.

Gallery

References


Japan's Oldest Living Man Titleholders (VE)

Shozaburo Oda • Tokusaburo Hatsukade • Unknown • Ikumatsu Matsuura • Masakichi Kai • Goro Usuyama • Shizuo Jinjiang • Kokuzo Iwate • Eisaku Takada • Hisaharu Arai • Chojiro Goto • Yozotaro Yoshikawa • Masutaro Sato • Takataro Hiragushi • Mataichi Ono • Shotaro Tanaka • Rinzo Shimizu • Koji Onishi • Inasaku Abe • Mokotaru Osada • Eiju Tsuru • Kiichi Fujiwara • Nisaburo Matsuyama • Shimetaro Hara • Gihei Oka • Gengan Tonaki • Denzo Ishizaki • Sadayoshi Tanabe • Yukichi Chuganji • Kameni Nakamura • Minsho Ozawa • Totaro Murakami • Kohachi Shigetaka • Nijiro Tokuda • Tomoji Tanabe • Jiroemon Kimura • Jokichi Ikarashi • Sakari Momoi • Yasutaro Koide • Masamitsu Yoshida • Masazo NonakaChitetsu WatanabeIssaku TomoeShojiro ShiraiMotoi FukunishiMikizo Ueda

Advertisement