Gerontology Wiki
Advertisement
Oto Michii
Oto Michii
Birth: 17 July 1871
Hakui, Ishikawa, Japan
Death: 10 January 1982
Hakui, Ishikawa, Japan
Age: 110 years, 177 days
Country: JapanJPN
Validated

Oto Michii [Japanese: 道井ヲト; also transliterated as Woto Michii] (17 July 1871 – 10 January 1982) was a verified Japanese supercentenarian who became the oldest living Japanese person after the death of Koharu Kodaira on 10 April 1980.

Biography

Oto Michii was born in Hakui, Ishikawa Prefecture, Japan on 17 July 1871.

At the time of her 110th birthday, she was living with her daughter Hagino (born when Oto was in her early 40s) and stated that she appreciated getting a pension check from the Japanese government. One of her hobbies was to watch samurai-themed films.

Having attributed her longevity to eating healthy, she also enjoyed watching cooking shows on television.

Oto Michii died in Hakui, Ishikawa Prefecture, Japan on 10 January 1982 at the age of 110 years, 177 days. She was succeeded as Japan's Oldest Person by Toka Miyata.

References


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement