Gerontology Wiki
Advertisement
Shimetaro Hara
Shimetaro Hara
Birth: 4 October 1882
Japan
Death: 18 June 1991
Fukuoka City, Fukuoka, Japan
Age: 108 years, 257 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Shimetaro Hara [Japanese: 原志免太郎] (4 October 1882 – 18 June 1991) was a Japanese centenarian who was the oldest living man in Japan at the time of his death. He was also a famous medical doctor.

Biography

Shimetaro Hara was born in Japan on 4 October 1882. He was well known outside of his longevity, being a medical doctor who explored the practice of moxibustion.

Following the death of 109-year-old Tome Nakasone in August 1990, Hara became the oldest living person in Fukuoka Prefecture. Following the death of 109-year-old Nisaburo Matsuyama on 3 April 1991, he became the oldest living man in Japan.

Shimetaro Hara died in Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, Japan on 18 June 1991, at the age of 108 years, 257 days. He was succeeded as Japan's oldest man by Gihei Oka.

References


Japan's Oldest Living Man Titleholders (VE)

Shozaburo Oda • Tokusaburo Hatsukade • Unknown • Ikumatsu Matsuura • Masakichi Kai • Goro Usuyama • Shizuo Jinjiang • Kokuzo Iwate • Eisaku Takada • Hisaharu Arai • Chojiro Goto • Yozotaro Yoshikawa • Masutaro Sato • Takataro Hiragushi • Mataichi Ono • Shotaro Tanaka • Rinzo Shimizu • Koji Onishi • Inasaku Abe • Mokotaru Osada • Eiju Tsuru • Kiichi Fujiwara • Nisaburo Matsuyama • Shimetaro Hara • Gihei Oka • Gengan Tonaki • Denzo Ishizaki • Sadayoshi Tanabe • Yukichi Chuganji • Kameni Nakamura • Minsho Ozawa • Totaro Murakami • Kohachi Shigetaka • Nijiro Tokuda • Tomoji Tanabe • Jiroemon Kimura • Jokichi Ikarashi • Sakari Momoi • Yasutaro Koide • Masamitsu Yoshida • Masazo NonakaChitetsu WatanabeIssaku TomoeShojiro ShiraiMotoi FukunishiMikizo Ueda

Advertisement