Gerontology Wiki
Advertisement
Sue Utagawa
Sue Utagawa
Sue Utagawa at the age of 112
Birth: 19 January 1884
Yamaguchi Prefecture, Japan
Death: 4 May 1997
Yamaguchi Prefecture, Japan
Age: 113 years, 105 days
Country: JapanJPN
Validated

Sue Utagawa (19 January 1884 – 4 May 1997) was a Japanese supercentenarian whose age is validated by the Gerontology Research Group.

Biography

Sue Utagawa was born into a farming family in Hofu, 485 miles, southwest of Tokyo, Yamaguchi Prefecture, Japan on 19 January 1884. She married in 1910 and had four children. Her husband died in 1948. Sue Utagawa was Japan's oldest living person for almost two years, from the death of Tane Ikai in July 1995 to her own death on 4 May 1997 in a hospital in Ube, 510 miles southwest of Tokyo, Yamaguchi Prefecture at the age of 113 years and 105 days. She is currently the oldest validated person ever from Yamaguchi Prefecture.

References


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement