Gerontology Wiki
Advertisement
Tase Matsunaga
Tase Matsunaga
Birth: 11 May 1884
Kiyosato, Niigata, Japan
Death: 18 November 1998
Tokyo, Japan
Age: 114 years, 191 days
Country: JapanJPN
Validated

Tase Matsunaga (11 May 1884 – 18 November 1998) was a validated Japanese supercentenarian who was the oldest known living person in Japan at the time of her death.

Biography

Tase Matsunaga was born in Kiyosato in the Niigata Prefecture, Japan, on 11 May 1884. Soon after her birth, the family moved to Tokyo. Matsunaga later moved from Tokyo, where she lived with her daughter, to Mutsumien in 1983. A farmer for most of her life, she was still gardening when she was 112, but she was mostly bedridden after that. On 31 July 1998, she became the oldest recognized living person in Japan.

Later that same year she died, aged 114 years, 191 days, of heart failure. At the time of her death, she was the second-oldest living person in the world, behind Sarah Knauss.

References


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement