Gerontology Wiki
Advertisement
Totaro Murakami
Totaro Murakami
Birth: 21 February 1895
Yoka (now Yabu), Hyogo, Japan
Death: 30 July 2004
Wadayama (now Asago), Hyogo, Japan
Age: 109 years, 160 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Totaro Murakami [Japanese: 村上藤太郎] (21 February 1895 – 30 July 2004) was a Japanese centenarian who was the oldest living man in Japan at the time of his death.

Biography

Totaro Murakami was born in Yoka (now Yabu), Hyogo Prefecture, Japan on 21 February 1895. His eldest son was Michihiro.

Around 1910, Murakami joined Konkokyo, because he had fallen ill. Since 1946, he was the second president of Asago Church. Until 2002, he prayed every morning.

In June 2004, Murakami fell ill, and was hospitalized. Following the death of 109-year-old Minsho Ozawa on 12 July 2004, he became the oldest living man in Japan, a title he would hold 18 days.

Totaro Murakami died in Wadayama (now Asago), Hyogo Prefecture, Japan on 30 July 2004, at the age of 109 years, 160 days. He was succeeded as Japan's oldest living man by Kohachi Shigetaka.

References


Japan's Oldest Living Man Titleholders (VE)

Shozaburo Oda • Tokusaburo Hatsukade • Unknown • Ikumatsu Matsuura • Masakichi Kai • Goro Usuyama • Shizuo Jinjiang • Kokuzo Iwate • Eisaku Takada • Hisaharu Arai • Chojiro Goto • Yozotaro Yoshikawa • Masutaro Sato • Takataro Hiragushi • Mataichi Ono • Shotaro Tanaka • Rinzo Shimizu • Koji Onishi • Inasaku Abe • Mokotaru Osada • Eiju Tsuru • Kiichi Fujiwara • Nisaburo Matsuyama • Shimetaro Hara • Gihei Oka • Gengan Tonaki • Denzo Ishizaki • Sadayoshi Tanabe • Yukichi Chuganji • Kameni Nakamura • Minsho Ozawa • Totaro Murakami • Kohachi Shigetaka • Nijiro Tokuda • Tomoji Tanabe • Jiroemon Kimura • Jokichi Ikarashi • Sakari Momoi • Yasutaro Koide • Masamitsu Yoshida • Masazo NonakaChitetsu WatanabeIssaku TomoeShojiro ShiraiMotoi FukunishiMikizo Ueda

Advertisement