Gerontology Wiki
Advertisement
Tsuneyo Toyonaga
Tsuneyo Toyonaga
Birth: 21 May 1894
Tano, Kochi, Japan
Death: 22 February 2008
Nankoku, Kochi, Japan
Age: 113 years, 277 days
Country: JapanJPN
Validated

Tsuneyo Toyonaga (豊永 常代 Toyonaga Tsuneyo) (21 May 1894 – 22 February 2008)[1] was a Japanese supercentenarian who was the oldest living person in Japan from the death of Shitsu Nakano on 19 August 2007 until her own death. She was also the fifth-oldest validated living person in the world following the death of fellow 113-year-old Bertha Fry on 14 November 2007.[2] At the time of her death she was one of the 90 oldest validated people ever.

Biography

Tsuneyo Toyonaga was born in Tano, Kochi, Japan on 21 May 1894.

Before her death, Toyonaga was living in the town of Tano in Kochi Prefecture on the island of Shikoku.[3]

Toyonaga died in Nankoku, Kochi, Japan on 22 February 2008 at the age of 113 years, 277 days. She is currently the oldest validated person ever from Kochi Prefecture.

References


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement