Gerontology Wiki
Advertisement
Ura Koyama
Ura Koyama
Birth: 30 August 1890
Hiroshima Prefecture, Japan
Death: 5 April 2005
Iizuka, Fukuoka Prefecture, Japan
Age: 114 years, 218 days
Country: JapanJPN
Validated

Ura Koyama [Japanese: 小山 ウラ] (30 August 1890 – 5 April 2005) was a validated Japanase supercentenarian. She became the oldest known living person in Japan upon the death of Mitoyo Kawate in November 2003.

Biography

Ura Koyama was born in Hiroshima Prefecture, Japan on 30 August 1890. With husband Kisaburo, she had three children. In 1977 she moved to grandson to Iizuka, Fukuoka Prefecture. On 5 April 2005, she died of pneumonia at a hospital in Iizuka, Fukuoka Prefecture. At the time of her death, Koyama was the fourth-oldest person in the world, at the age of 114 years, 218 days. Following Koyama's death, Yone Minagawa became Japan's oldest living person.

References


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement