Gerontology Wiki
Advertisement
Yasu Akino
Yasu Akino
Birth: 1 March 1885
Shizuoka, Japan
Death: 12 February 1999
Shizuoka, Japan
Age: 113 years, 348 days
Country: JapanJPN
Validated

Yasu Akino (秋野やす Akino Yasu?) (1 March 1885 – 12 February 1999) was a Japanese supercentenarian whose age is validated by the Gerontology Research Group (GRG).

Biography

Yasu Akino was born on 1 March 1885 in Japan (probably Shizuoka).

She was the oldest living person in Japan since the death of Tase Matsunaga on 18 November 1998 until her own death on 12 February 1999. She died at the age of 113 years, 348 days in Shizuoka, Japan. She was also the last known Japanese person born in 1885.

At the time of her death, Yasu Akino was the third-oldest verified living person, behind Sarah Knauss and Annie Jennings.

References


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Sue Watanabe • Unknown • Tome Yoshida • Haru Komai • Ishi HayashiYoshigiku Ito • Tome Horigome • Haruno Shimada • Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Kabira • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane TanakaFusa Tatsumi

Advertisement